O projekcie

Celem głównym projektu „Prewencja boreliozy” jest zmniejszenie lub wyeliminowanie zagrożenia zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie odsetka wykrywalności zakażeń Borrelia burgdorferi wśród 5000 mieszkańców województwa lubelskiego, zwłaszcza wśród osób wykonujących zawody szczególnie narażone na ugryzienie kleszcza, tj. rolnicy, myśliwi, leśnicy, którzy na podstawie ankiety kwalifikacyjnej podejrzewają u siebie boreliozę lub które miały kontakt z kleszczem , a jednocześnie w trakcie rekrutacji nie zostaną u nich stwierdzone przeciwskazania do udziału w przewidzianych w projekcie działaniach.

Województwo lubelskie zamieszkuje ponad 2 miliony mieszkańców z czego aż 44,5 % aktywnych zawodowo mieszkańców pracuje w sektorze rolniczym ( rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo).

Sektor rolniczy zdiagnozowany jest jako „grupa ryzyka” i w związku z tym wnioskodawca w głównej mierze obejmuje tę grupę wsparciem projektowym. Lubelskie należy do regionów charakteryzujących się znaczącą rolą sektora rolniczego. O dogodnych warunkach do prowadzenia działalności rolniczej decydują przede wszystkim korzystne czynniki glebowo – klimatyczne, duży udział użytków rolnych oraz najwyższy w Polsce udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że narażeni na ugryzienie kleszcza nie są tylko osoby z grupy ryzyka, ale także każdy inny mieszkaniec województwa. Powszechnie uważa się, że kleszcze występują tylko w lesie. Jest to mylne myślenie ponieważ spotkać je można również w centrum miasta. Kleszcze żyją w ściółce i w poszukiwaniu swych żywicieli ( zwierząt, ludzi) wspinają się na trawy i krzewy nie wyżej niż na 20 do 70 cm .

W ostatnich latach nastąpił w Polsce 30- krotny wzrost zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Borelioza stała się jedną z najczęstszych chorób zakaźnych w kraju. Z danych opublikowanych przez Centralny Rejestr Chorób Zawodowych wynika, że w Polsce w latach 2008-2013 borelioza była najczęstszą chorobą zawodową w grupie chorób zakaźnych, a w sektorze leśnictwa, rolnictwa, łowiectwa stanowiła ona blisko 100% chorób zakaźnych. Zachorowalność na boreliozę z roku na rok rośnie.

Potrzebami wszystkich potencjalnych „ ofiar” kleszczy jest przede wszystkim:

  • szybka ścieżka diagnostyczna
  • prawidłowy sposób leczenia

Zadzwoń i dowiedz się gdzie i w jaki
sposób możesz skorzystać z naszej oferty:

ZADZWOŃ: 500 303 081

biuro@prewencja-boreliozy.pl