BADANIA PROFILAKTYCZNE

Bezpłatne badania w zakresie diagnozowania boreliozy połączone z  konsultacjami lekarskimi odbywają się w ramach projektu „Prewencja boreliozy” i stanowią ich główne działanie. Badania będą wykonywane od kwietnia 2020 do września 2021 roku. W tym okresie bezpłatnymi badaniami zostanie objętych aż 5.000 osób, mieszkańców województwa lubelskiego.

Kto może wziąć udział w badaniach?

Zapraszamy mieszkańców województwa lubelskiego , zwłaszcza osoby wykonujące zawody szczególnie narażone na ugryzienie kleszcza, tj. rolnicy, myśliwi, leśnicy, do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku boreliozy .

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, poza spełnieniem wyżej wymienionych kryteriów, uczestnik, przed skorzystaniem z badania, zobowiązany jest wypełnić oraz dostarczyć dokumenty rekrutacyjne zamieszczone poniżej. Wszystkie osoby, które zgłoszą się do udziału w projekcie zostaną poproszone o wypełnienie ankiety oceniającej poziom świadczenia.

Jak wyglądają badania?

Badania obejmują:

  • test ELISA w klasie IgM i IgG na podstawie skierowania od pielęgniarki / lekarza
  • test WESTERN – blot w klasie IgG  i w klasie IgM (test potwierdzający)  w przypadku pozytywnego bądź wątpliwego wyniku testu ELISA.

Osoby, u których test Western Blot wyjdzie pozytywnie otrzymają rekomendację konsultacji z  lekarzem specjalistą w zakresie chorób zakaźnych ( świadczenie poza programem w ramach NFZ). Badania prowadzone są przez pielęgniarkę lub lekarza chorób zakaźnych.